Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk (Latijn: Imperium Romanum) was een groot en invloedrijk wereldrijk dat op haar hoogtepunt grote delen van Europa en delen van Afrika en Azië beheerste. De stad Rome werd volgens de legende op 21 april -753 gesticht door de tweeling Romulus en Remus. Al snel begon de stadstaat Rome haar grenzen uit te breiden. In -396 waren alle Etruskische steden veroverd, maar daarbij kwamen de Romeinen in conflict met de Galliërs, die in -390 de Romeinen versloegen en Rome plunderden. Ondanks deze tegenslag wisten de Romeinen in de volgende decennia vrijwel geheel Italië te veroveren.

Toen Carthago in -264 de piratenstad Messina op Sicilië steunde brak de Eerste Punische oorlog uit, die in -241 door de Romeinen werd gewonnen. Sicilië, Corsica en Sardinië kwamen in Romeinse handen. In -223 werd Gallia Cisalpina (Noord-Italië) veroverd op de Galliërs en in -218 brak de Tweede Punische Oorlog uit. De Carthaagse generaal Hannibal trok met zijn leger door Spanje en Frankrijk en stak met olifanten de Alpen over om de Romeinen in hun thuisland een aantal verpletterende nederlagen toe te brengen. Op 2 augustus -216 wist Hannibal in de slag bij Cannae met de klassiek geworden tangbeweging in één dag een overmacht van acht Romeinse legioenen vrijwel geheel te vernietigen. Omdat de Romeinen Hannibal niet konden verslaan besloten ze uiteindelijk diens thuisstad Carthago aan te vallen. In -202 landde Scipio met een Romeins leger in Africa, waar hij Hannibal uiteindelijk versloeg in de Slag bij Zama. In -197 werden de Carthaagse gebieden in Spanje provincies van het Romeinse Rijk en in de Derde Punische Oorlog werd Carthago tenslotte geheel met de grond gelijk gemaakt.

In -167 werd Illyrië een Romeinse provincie, in -146 Macedonië en Noord-Afrika en in -129 Asia (westelijk Turkije). In -121 werd Gallia Transalpina (Zuid-Frankrijk) op de Galliërs veroverd maar op 6 oktober -105 leden de Romeinen in de Slag bij Arausio (Orange) de grootste de nederlaag in de Romeinse geschiedenis. Een Germaans leger van naar schatting 200.000 Cimbren en Teutonen was Gallië binnengevallen. De Romeinse legers onder leiding van Caepio en Mallius Maximus werkten wegens meningsverschillen van de aanvoerders niet samen en werden vrijwel geheel vernietigd. Generaal Marius versloeg de Teutonen in de Slag bij Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) en de Cimbren in de Slag bij Vercellae (Vercelli). Hij hervormde het tot dan toe uit huurlingen bestaande leger tot een beroepsleger, dat vergaand geprofessionaliseerd werd. De legionairs waren eerder trouw aan hun bevelhebber dan aan de Senaat, wat in de eeuw daarna leidde tot een groot aantal burgeroorlogen. In -74 werden Pontus en Bithynië (Noord-Turkije) deel van het Rijk, in -64 gevolgd door Cilicië en Syrië.

In -51 veroverde Julius Caesar Gallië (Frankrijk, België en delen van Nederland, Duitsland en Zwitserland). Met de beroemde woorden "Alea iacta est" (de teerling is geworpen) begon Caesar in -49 een burgeroorlog tegen Pompeius en de Senaat. In -45 won Caesar de oorlog en werd hij door de Senaat benoemd tot dictator, maar nog geen jaar later werd hij vermoord. Zijn aangenomen zoon Octavianus begon een nieuwe burgeroorlog tegen de moordenaars van Caesar en in -27 verleende de Senaat hem de eretitel Augustus, waardoor hij in feite de eerste Romeinse Keizer werd. Augustus probeerde in eerste instantie de Romeinse expansionistische politiek te vervolgen, maar na de nederlaag tegen de Germanen in het Teutoburgerwoud in het jaar 9 concentreerde hij zich op het stichten van de Pax Romana, een door de Romeinse legioenen bewaakte vrede in het Rijk.

Na een lange regeringsperiode werd Augustus in het jaar 14 opgevolgd door Tiberius, die weer werd opgevolgd door achtereenvolgens Caligula, Claudius (die in 43 Brittannië veroverde) en Nero. Na de dood van Nero in 68 brak een burgeroorlog uit waarbij de Keizers elkaar snel opvolgden (het Vierkeizerjaar), gevolgd door de Bataafse opstand, een grootschalige rebellie waarbij ook grote Romeinse (leger-)plaatsen als Nijmegen, Tongeren en Xanten vernietigd werden. Pas toen bevelhebber Cerialis in de zomer van het jaar 70 met acht legioenen in de opstandige regio arriveerde kon de opstand worden neergeslagen.

In 285 werd het Romeinse Rijk verdeeld in een westelijk en oostelijk deel. Het West-Romeinse Rijk werd niet meer vanuit Rome bestuurd, maar tot 402 vanuit Milaan en daarna vanuit Ravenna. Het westelijke rijk bleef bestaan tot 476, toen de Germaanse generaal Odoaker de macht overnam. Het Oost-Romeinse Rijk werd geregeerd vanuit Byzantium, het huidige Istanboel. Na de dood van Keizer Constantijn de Grote in 337 werd de stad omgedoopt tot Constantinopel. Het oostelijk deel van het Romeinse Rijk, ook wel het Byzantijnse Rijk genoemd, bleef tot 1453 bestaan. In dat jaar werd Constantinopel door de legers van het Ottomaanse Rijk ingenomen.

Van vele Romeinse schrijvers is werk bewaard gebleven. Bekende Romeinse auteurs zijn onder andere Cato, Cicero, Horatius, Livius, Ovidius, Plautus, Plinius, Sallustius, Seneca, Tacitus en Vergilius. Ook na de ondergang van het Romeinse Rijk was de Romeinse periode een dankbaar onderwerp voor schrijvers. De bekendste hiervan is natuurlijk de Engelse toneelschrijver William Shakespeare, die zeker vijf stukken schreef die zich afspelen ten tijde van het Romeinse Rijk, namelijk Titus Andronicus (1593), Julius Caesar (1599), Antony and Cleopatra (1607?), Coriolanus (1608) en Cymbeline (1609?). Bekende romans die zich in de Romeinse tijd afspelen zijn onder andere The Last Days of Pompeii (1834) van E.G.Bulwer-Lytton, Ben-Hur (1880) van Lew Wallace, Quo Vadis (1896) van Henryk Sienkiewicz, I, Claudius (1934) en Claudius the God (1935) van Robert Graves, I Am a Barbarian (1941) van Edgar Rice Burroughs, Helena (1950) van Evelyn Waugh, Mémoires d'Hadrien (1951) van Marguerite Yourcenar, Spartacus (1951) van Howard Fast, De centurio (1989) van Jan de Hartog, L'ultima legione (2002) van Valerio Massimo Manfredi en Pompeii (2003) van Robert Harris. De avonturen van de Franse stripheld Asterix spelen zich af in het Romeinse Rijk en de sciencefiction-stripreeks Trigië is geïnspireerd op het Romeinse Rijk in het algemeen en de historische boekenreeks The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-1789) van Edward Gibbon in het bijzonder. Een groot aantal van bovenstaande werken werd later verfilmd.Filmgek.nl Romeinse Rijk
Filmgek.nl Romeinse Rijk
Filmgek.nl Romeinse Rijk
Filmgek.nl Romeinse Rijk
Filmgek.nl Romeinse Rijk

Filmgek.nl Romeinse Rijk
Filmgek.nl Romeinse Rijk
Filmgek.nl Romeinse Rijk
Filmgek.nl Romeinse Rijk
  Filmtitel Jaar Filmgek Cijfer Jouw Cijfer
1   Quo Vadis?
1913
2   The Last Days of Pompeii
1913
5.0
3   Cleopatra
1917
4   Scipio Africanus
1937
4.0
5   Caesar and Cleopatra
1945
4.0
6   Julius Caesar
1950
7   Messalina
1951
8   Quo Vadis
1951
7.6
9   Julius Caesar
1953
7.0
10   The Robe
1953
6.8
11   Attila the Hun
1954
6.3
12   Demetrius and the Gladiators
1954
6.3
13   Jupiter's Darling
1955
14   Ben-Hur
1959
8.0
15   Hannibal
1959
6.5
16   Messalina
1960
17   Spartacus
1960
7.6
18   Constantine the Great
1961
19   Caesar the Conquerer
1962
6.0
20   Caesar Against the Pirates
1962
21   Cleopatra
1963
7.3
22   The Rebel Gladiators
1962
23   The Fall of the Roman Empire
1964
7.5
24   Son of Cleopatra
1964
25   Giants of Rome
1964
7.0
26   Revolt of the Praetorians
1964
27   A Funny Thing Happened on the Way to the Forum
1966
6.0
28   Asterix de Galliër
1967
6.0
29   Dacii
1967
7.0
30   Asterix en Cleopatra
1968
6.2
31   Columna
1968
32   Satyricon
1969
6.3
33   Die Verschwörung
1969
34   Julius Caesar
1970
35   Scipio the African
1971
36   Antony and Cleopatra
1972
37   The Arena
1974
4.5
38   Caligula
1975
39   Asterix verovert Rome
1976
8.0
40   I, Claudius
1976
7.0
41   Sebastiane
1976
5.0
42   Messalina, Messalina!
1977
43   Caligula
1979
5.5
44   Julius Caesar
1979
7.0
45   Life of Brian
1979
7.9
46   Burebista
1980
47   The Cantabrians
1980
48   Caligula and Messalina
1981
2.0
49   Masada
1981
6.5
50   Caligula 2 - The Untold Story
1982
5.0
51   Asterix contra Caesar
1985
6.0
52   Warrior Queen
1987
5.0
53   Age of Treason
1993
54   Asterix en Obelix tegen Caesar
1999
6.7
55   Cleopatra
1999
6.0
56   Titus
1999
6.5
57   Gladiator
2000
7.8
58   Amazons and Gladiators
2001
4.0
59   The Arena
2001
3.0
60   Vercingétorix
2001
7.0
61   Attila
2001
5.4
62   Asterix & Obelix : Missie Cleopatra
2002
7.3
63   Julius Caesar
2002
7.0
64   Boudica
2003
7.0
65   Imperium: Augustus
2003
6.5
66   Germanikus
2004
67   Gladiatress
2004
2.8
68   Imperium: Nerone
2004
4.0
69   King Arthur
2004
6.7
70   Spartacus
2004
7.3
71   Empire
2005
7.5
72   Hannibal
2006
7.3
73   The Last Legion
2007
6.9
74   Asterix en de Olympische Spelen
2008
6.1
75   Cyclops
2008
76   Agora
2009
7.3
77   Centurion
2010
6.9
78   The Eagle
2011
6.8
79   Spartacus: Gods of the Arena
2011
9.0
80   Coriolanus
2011
7.5
81   Mortis Rex
2025
82   The Warrior and the Slave Girl
1958
83   The Last Roman
1968
84   The Last Roman Part II
1969
6.0
85   Conqueror of Corinth
1961
6.0
86   Cabiria
1914
8.0
87   The Revenge of Spartacus
1964
88   The Legions of Cleopatra
1959
89   De venus van het oosten
1962
6.0
90   Brennus, Enemy of Rome
1963
6.0
91   The Caesars
1968
92   Rome: Power & Glory
1999
6.0
93   Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire
2006
94   Marcus Antonius & Cleopatra
1913
95   Julius Caesar
1914
96   Nero & Messalina
1953
97   Revenge of the Barbarians
1954
98   Nero's Weekend
1956
99   The Sword and the Cross
1956
5.0
100   Rome Against Rome
1964
101   Wolf
2019
102   Praetorian
2022
103   The Sword and the Cross
1958
6.0
104   Seneca: On the Creation of Earthquakes
2023
   
RSS (Nieuws)

Filmgek Search Engine