De aanloop naar en het verloop van de Amerikaanse Burgeroorlog, gezien vanuit het gezichtspunt van artiest John Geyser uit Charlottesville, Virginia. Zijn familie sympathiseert met de zuidelijken, maar hijzelf niet omdat hij tegen slavernij is.

De titel verwijst naar de legeruniformen van de noordelijken (blauw) en zuidelijken (grijs).


RSS (Nieuws)

Filmgek Search Engine